Lessing, T.

Show 1 - 2 of 2 items

German

Philosophy of history

Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen
Heidelberg 1962. 348 S.
Philosophy of history German

General philosophy

Philosophie als Tat
Göttingen 1914. 2 Bde.
General philosophy German

© frommann-holzboog Verlag e.K. 2016